Lună: iunie 2015

No Tag
Analize-statistice.eu vine în întâmpinarea nevoilor studenţilor, doctoranzilor sau a oricăror alte persoane ce pornesc un demers de cercetare ştiinţifică în care e necesară folosirea statisticii, un puternic instrument de cunoaștere a lumii înconjurătoare. Marea majoritate a disciplinelor împrumută de la statistică modelele şi procedeele acesteia, indispensabile de altfel îndeplinirii rolului acestora. Statistica este o ştiinţă […]