Free shipping fake watches check fake rolex important source richard mille replica Wiht 80% Discount replica rolex.

0773-974.482 contact@analize-statistice.eu

Servicii

Analize-statistice.eu oferă servicii de prelucrare statistică a datelor pentru teze de doctorat, disertaţii, lucrări de licenţă (diplomă) etc. constând în:

– consiliere pentru designul studiilor (cercetărilor);

– realizarea de chestionare sau acordarea de consultanţă în realizarea acestora;

– crearea bazelor de date (culegerea datelor din chestionare);

– prelucrarea şi analiza statistică, cu ajutorul SPSS, a datelor obţinute în urma studiilor (cercetărilor) efectuate;

– întocmirea şi redactarea rapoartelor de cercetare, ce cuprind:

motivarea testelor statistice folosite;

interpretarea rezultatelor în contextul studiului (cercetării);

concluzii;

confirmarea/infirmarea ipotezelor studiului (cercetării).

– realizarea de prezentări (în PowerPoint) profesionale ale rezultatelor studiului realizat.

Pentru o ofertă concretă de preţ vă rugăm să ne trimiteţi informaţii corecte, suficiente şi întemeiate cu privire la: tema abordată, obiectivele şi ipotezele cercetării realizate, baza de date, informaţii privind modul de culegere a datelor, chestionarele folosite, orice alte informaţii care pot ajuta la estimarea volumului de muncă necesar realizării în bune condiţii a serviciilor solicitate.